Schneider

Schneider Electric

Spoluprácu s jazykovou školou Telmi Face To Face si veľmi pochvaľujeme. Lekcie francúžštiny a angličtiny spĺňajú naše predstavy o tom, ako má efektívne vzdelávanie vyzerať. Nezanedbateľným faktom je aj to, že naši zamestnanci chodia na vyučovanie radi, preto môžem vysloviť so službami Telmi Face To Face maximálnu spokojnosť.

Peter Straka

Schneider Electric Slovakia, spol. s.r.o.
Recruiting Specialist/Špecialista náboru