Dowina

Braňo Chovan pracoval pre našu organizáciu viac ako sedem rokov. Sme tu viacerí cudzinci (zo Španielska, Argentíny a Čile), na Slovensko sme prišli na dlhší čas, obrátili sme sa na tohto z viacerých strán odporúčaného učiteľa. Dnes vieme, že naša voľba bola úspešná. Vďaka Braňovi hovoríme všetci plynule po slovensky.

Braňo je učiteľ s profesionálnym prístupom, ktorý si našiel ku každému z nás cestu. Inovatívna a tvorivá metóda, ktorou učí, nám veľmi uľahčila zvládnuť náročný slovenský jazyk.

Oceňujeme, že Braňo sa vždy vedel prispôsobiť našim časovým požiadavkám. Vedie lekcie s nadhľadom a humorom, čo je jedným z dôvodov, prečo s ním radi spolupracujeme.

Braňa Chovana a jeho firmu Telmi môžeme každému odporučiť.

ID Diego Marchionni
Riaditeľ študentského domova DOWINA