Unimedpharma

Unimedpharma

S pánom Chovanom a učiteľmi TelMi Face To Face spolupracujeme už takmer 10 rokov. Počas našej spolupráce sme boli vždy spokojní s vysokou kvalitou výučby a odbornosťou lektorov, čo sa prejavuje v zlepšení jazykových znalostí našich zamestnancov. Rovnako si ceníme aj individuálny prístup lektorov ku každému zo svojich „študentov" v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. Metóda, ktorá je pri výučbe používaná, umožňuje flexibilne reagovať na požiadavky našich zamestnancov. Spolu s vždy dobrou náladou lektorov pomáha vytvárať výbornú atmosféru na lekciách.

Ing. Branislav Šesták
Head of Sales Department