Squire Sanders

Naša spoločnosť spolupracuje s TelMi Face To Face a pánom Chovanom už viac ako 10 rokov v oblasti individuálnej výučby slovenského a anglického jazyka pre svojich zamestnancov. V priebehu tohoto času lektori TelMi výrazne prispeli k rýchlej integrácii našich zahraničných kolegov v pracovnej aj osobnej sfére rýchlou a efektívnou metódou one-on-one hodin výučby slovenského jazyka. Počas týchto hodín flexibilne prispôsobili témy a tempo jednotlivým klientom a personalizovane pristupovali k ich potrebám, po obsahovej, formálnej aj časovej stránke. Taktiež výučba anglického jazyka naplnila naše očakávania.

Janka Bargerová, Office manager
02/59 303 420