References - Habitat for Humanity International

Branislav Chovan sa stal súčasťou nášho teamu v Habitate. Svojím sposobom akým on a lektori TelMi Face To Face slovenčinu učia, pomohli perfektne nainfikovať mojich zamestnancov do tajov slovenskej kultúry. Veľmi pozitívna skúsenosť, vysoka flexibilita a pracovitý prístup k výučbe slovenčiny pre cudzincov.

Veľmi si ich ceníme za to! Vďaka!

Zuzana Markusova
HR Manager