NevitelNaša spoločnosť spolupracuje s pánom Branislavom Chovanom a s učiteľmi jeho jazykového centra TelMi Face To Face už 8 rokov. V priebehu tejto spolupráce sme boli s poskytovanými službami maximálne spokojní. Ceníme si, že lektori TelMi vychádzajú vždy v ústrety našim požiadavkám. Týka sa to najmä výučby slovenského jazyka, pri používaní ktorého potrebujú naši zamestnanci získať väčšiu istotu, keďže to nie je ich materinský jazyk. Jednotlivé hodiny sú vždy uvoľnené a prebiehajú v príjemnej atmosfére. Taktiež si ceníme ochotu p. Chovana a jeho lektorov dochádzať za našimi zamestnancami do Dunajskej Stredy, kde naša spoločnosť sídli. Pozitívne hodnotíme aj výučbu anglického a nemeckého jazyka. Metóda, ktorú jazykové centrum TelMi používa, pomáha našim zamestnancom rýchlo a bez väčších problémov napredovať v učení.

Pána Chovana a lektorov z TelMi môžeme odporučiť každému, kto sa chce jazyk naučiť úplne od základov, prípadne sa v ňom zdokonaliť, či odstrániť zábrany pri jeho používaní.

Ing. Alexander Néveri