Technika výučby


Na čo kladiete pri vyučovaní dôraz?


- Na to, aby študent začal čo najrýchlejšie kvalitne cudzím jazykom hovoriť.


Akým spôsobom učíte gramatiku?

- Konverzáciou, ktorá je cielená a má svoje pevné pravidlá.

Kto sú Vaši učitelia?

- Máme rôzne profilovaných lektorov, pre klientov sa snažíme vybrať podľa ich požiadaviek a podľa úrovne v jazyku učiteľa, ktorý by im najviac „sadol".

Organizujete aj konverzačné lekcie?

- Áno, snažíme sa však, aby aj počas takýchto hodín nešlo len o úplne voľnú konverzáciu, ale aby sme po každej hodine študenta posunuli ďalej, či už v oblasti lexiky, gramatiky, štylistiky, syntaxe a pod.

Venujete veľa priestoru gramatike?

- Toľko, koľko si každý jazyk vyžaduje. Avšak snažíme sa ju učiť počas cielenej konverzácie a čím menej zachádzať do čistej teórie.

Dávate študentom domáce úlohy?

- Toto je predmetom vzájomnej dohody.

Vysvetľujete gramatiku po slovensky?

- Nie, celá výučba prebieha v cieľovom jazyku.


Ako môžem rozumieť novým slovám alebo gramatike v cudzom jazyku, keď ho ešte dobre neovládam?

- Je to veľmi jednoduché, môžeme Vám to predviesť na ukážkovej hodine, ktorá je zadarmo. Aj keď sa to môže na prvý pohľad zdať náročné, naša vyše dvanásťročná prax nám dáva za pravdu, že je možné učiť aj gramatiku od úplného začiatku v cieľovom jazyku.

Akým spôsobom učíte?

- Učíme konverzačným spôsobom, pri ktorom používame našu vlastnú metódu.

Vyučujú u Vás len Slováci alebo aj zahraniční lektori?

- Väčšinou Slováci, ale niekedy spolupracujeme aj so zahraniční lektormi.

 

Miesto a čas výučby

Charakter hodín

Platby