Ukážková lekcia zadarmo

 

  • Záujemcom o výučbu v jazykovom centre TelMi Face To Face poskytujeme možnosť ukážkovej lekcie.

  • Ukážková lekcia trvá 40 minút a je zadarmo.

  • Pomocou tejto lekcie môžete zistiť, či by Vám náš spôsob výučby vyhovoval.

  • Zároveň Vám pomôže posúdiť vlastné schopnosti. Nám toto stretnutie slúži na otestovanie Vašich schopností a vedomostí, vďaka čomu vieme prispôsobiť spôsob výučby Vašim potrebám.

  • Lekcia tiež nezriedka vyvolá užitočný vzájomný dialóg, počas ktorého môže klient predložiť svoje požiadavky a predstavy, ktoré sa pokúsime vzájomne zosúladiť.

  • Ukážková lekcia býva často začiatkom efektívnej a dlhodobej spolupráce.

  • Lekciu prídeme odučiť podľa Vašich požiadaviek k Vám domov alebo do práce.