Registrácia klientov


Registrácia a vedenie Vašich osobných údajov je pre nás nevyhnutné, ale môžeme Vás ubezpečiť, že rovnako samozrejmé je pre nás tiež rešpektovanie Vášho súkromia.

Archiváciu Vašich osobných údajov budeme viesť podľa zákona č. 428/2002. Budú sa nachádzať výlučne v našom informačnom systéme a doplníme ich na základe Vašich požiadaviek počas štúdia kvôli evidencii.

Vaše osobné údaje budú odoslané po vyplnení formulára a zadaní ochranného reťazca. Po ich doručení Vás budeme do jedného týždňa kontaktovať, aby sme dohodli ďalšie kroky, vedúce k prvému stretnutiu Vás a lektora jazyka, ktorý ste si vybrali.


Ak je Vám postup jasný, pokračujte vo vyplňovaní formuláru.

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.