Referencie - bnt attorneys in CEE

Po dosť chladnej a nudnej skúsenosti s mojimi prvými učiteľmi slovenčiny mi Braňo ukázal, že učiť sa tento jazyk – napriek istým ťažkostiam – môže byť aj zábavné, aj zamerané na konkrétny jazykový cieľ. Všetky lekcie sa mi páčili, či už sme sa rozprávali o futbale, víne, Slovensku, ale aj vtedy, keď sme sa venovali gramatickým pravidlám a slovnej zásobe. Jeho hlavným cieľom vždy bolo podporiť ma v hovorení napriek mojej neistote, nepresnostiam a chybám. Napokon to je presne to, čo potrebujete, aby ste zvládli každodenné stretávanie sa so slovenčinou.

Michael Hamer
právnik