Nemčina

  • Nemčina je po angličtine stále na druhom mieste v dopyte našich klientov.

  • Blízkosť Rakúska, Nemecka a možno aj Švajčiarska robí svoje.

  • Ľudia však majú k tomuto jazyku niekedy neopodstatnené predsudky. Považujú ho za suchopárny a nesympatický.

  • A pritom je v slovenčine veľa germanizmov, ktoré sa tu cítia ako doma. Luft, fľaša alebo také brýle, to všetko k nám prišlo z nemčiny.

  • Záujemcovia o tento jazyk po chvíli zistia, že aj gramatika má veľa spoločného so slovenčinou. V nemčine sa tak, ako aj u nás, časuje a skloňuje. No a tých výnimiek, tých majú tiež požehnane.

  • Ak sa nemčiny nezľaknete, po krátkom čase budete nielen s nami celkom solídne „šprechovať".