Jazyky


V súčasnosti učíme klientov jazyky, o ktoré je najväčší záujem v súkromnom a profesionálnom živote:

Týmto však naša ponuka nekončí. V prípade Vášho záujmu o iné jazyky sa Vám tiež pokúsime vyjsť v ústrety.
*Hoci pri takej lapončine by asi ostalo iba pri tom pokuse*

V praxi to vyzerá tak, že neodmietneme napríklad vyučovanie holandčiny, aj keď v danej chvíli nemáme lektora tohto jazyka k dispozícii. Ak je však klient ochotný počkať istý čas na zorganizovanie výučby, sme schopní mu zabezpečiť lekcie, ktoré mu prinesú očakávaný efekt.

Taktiež sa snažíme vyjsť klientom v ústrety aj pri ich časových požiadavkách. Pokiaľ práve nie je voľný učiteľ na Vami požadovaný termín, pokúsime sa čo najrýchlejšie takého lektora zabezpečiť.

V našom jazykovom centre nemusíte čakať na pevne stanovené termíny kurzov. To by ste sa nedočkali, lebo také u nás nie sú.

Počkať sa ale oplatí z toho dôvodu, aby boli obe strany pripravené rozprávať sa Face To Face.