Ruština

  • Veľa Slovákov je presvedčených, že vie hovoriť po rusky a že je to takmer to isté ako hovoriť po slovensky.

  • Agoj! Ako sa maeš? Ty govorjaeš po ruski?

  • Skutočná ruština však vyzerá ináč. Hneď prvé lekcie z tohto omylu každého vyvedú.

  • Na druhej strane je to tiež slovanský jazyk a preto zostanú Slováci ušetrení mnohých gramatických trápení.

  • Pre nás učiteľov znamená učiť ruštinu nielen učiť cudzí jazyk. Znamená to tiež vytesňovať slovakizmy, ktoré do neho vkladajú študenti a dôsledne oddelovať ruštinu od slovenčiny. A tak nás spolu s Vami čaká veľmi „zaujímavaja rabota".