Platby


Akým spôsobom sa vo vašom jazykovom centre platí za vyučovanie?


Zvyčajne treba zaplatiť 10 lekcií dopredu.Môžem dostať zľavu a ak, tak za akých podmienok?

Je to možné, závisí to napríklad od množstva objednaných hodín, spôsobu platby, prípadne od iných okolností.

Musím zaplatiť za celú výučbu vopred?

Nie, stačí uhradiť vždy 10 lekcií vopred. Je však možné dohodnúť sa dohodnúť.

 

Miesto a čas výučby

Charakter hodín

Technika výučby