Španielčina

  • Tento jazyk z južného cípu Európy je pre Slovákov mimoriadne príťažlivý. Oslovuje nás svojou melodickosťou a tiež faktom, že medzi dvoma spoluhláskami takmer vždy nájdeme jednu samohlásku.

  • Pri počúvaní tohto lahodne znejúceho jazyka si potom chtiac-nechtiac musíme položiť otázku, či bolo skutočne nevyhnutné vymyslieť v slovenčine slová ako krt, prst alebo napríklad štrnásť.

  • Ešte pred niekoľkými rokmi sa španielčinu učili najmä turisti a nadšenci. Dnes je však už situácia iná a pribúda čoraz viac záujemcov, ktorí sa chcú učiť jazyk spoza Pyrenejí aj z profesijných dôvodov.

  • Španielčinu sa našinec môže naučiť pomerne ľahko, hoci aj ona má svoje úskalia. Ak sa však do nej rozhodnete investovať čas a energiu, vráti sa Vám to mnohonásobne.

  • Nielenže sa Vám otvoria dvere do celej Strednej a Južnej Ameriky, ale v Európe Vám španielčina môže pomôcť dohovoriť sa vo všetkých krajinách, v ktorých sa hovorí románskymi jazykmi (v Taliansku, Portugalsku, Francúzsku, Rumunsku, Švajčiarsku).