Metóda


Metódu, ktorou pracujú naši lektori, sme používali a postupne zdokonaľovali počas mnohých rokov. Stala sa tak kvalitným podkladom pre úspešné zvládnutie jazyka.

  • Podobne sa učia rozprávať malé deti. Opakujú po všetkých vo svojom okolí a taktiež pomenúvajú všetko okolo seba. Ľudí, zvieratá, predmety a činnosti. Počúvajú, čo sa ich rodičia pýtajú a bez rozmýšľania odpovedia. Hoci aj s chybami.

  • Podobne sa Vás snažíme učiť aj my.

  • Hneď od prvej lekcie sa s Vami budeme rozprávať len v cudzom /cieľovom/ jazyku. Že si to neviete predstaviť? Vyskúšajte si jednu ukážkovú lekciu zadarmo a uvidíte.

  • Naši komunikatívni lektori Vám budú klásť jednu otázku za druhou. A Vy na ne budete musieť chtiac-nechtiac odpovedať.

  • Aj Vy budete klásť otázky našim lektorom. Uvidíte, aká zaujímavá debata sa o chvíľu rozprúdi.

  • 90% lekcie sa s Vami budeme rozprávať. Vieme, že od nás očakávate, že Vás naučíme v prvom rade hovoriť.

  • Aj keď sa Vám na prvý pohľad môžu zdať lekcie v jazykovom centre TelMi Face To Face konverzačné, nie sú iba voľnou konverzáciou. Držíme sa zásady, že každý klient by si mal z lekcií odniesť niečo nové.

  • Od prvej lekcie pracujeme spolu s Vami usilovne na tom, aby sme minimalizovali, prípadne úplne odstránili Vaše zábrany v používaní cudzieho jazyka.