Miesto a čas výučby


V akom čase prebieha vyučovanie?


- Všetko závisí od našej dohody, ale bežne učíme v pracovné dni od rána 7.30 do 21.00 večer. V prípade mimoriadnych požiadaviek môžeme zabezpečiť výučbu aj počas víkendov.

V akých termínoch otvárate kurzy?

- Nemáme žiadne pevne stanovené termíny kurzov, začínajú vtedy, keď sa na nich dohovoríme s klientmi.

 

Môžem začať chodiť na vyučovanie aj v priebehu roka?

- Samozrejme, kurz pre Vás môžeme otvoriť po dohode s Vami.

 

Ako dlho trvá jeden kurz?

- Nemáme určené dĺžky kurzov, dĺžku kurzu si určíme spolu s Vami.

 

Aké dlhé sú Vaše vyučovacie hodiny?

- Najkratšia je 40 minút, ale učíme aj 60 alebo 80 minút... Dĺžku vyučovacej hodiny si môžete po dohode s nami určiť aj Vy.

Koľkokrát týždenne sa chodí na vyučovanie?

- Toľko, ako sa dohodneme.

 

Kde prebieha vyučovanie?

- My chodíme vždy za našimi klientmi, učíme ich u nich doma alebo na pracoviskách.

Učíte kurzy pre firmy priamo na pracoviskách?

- Áno, učíme.

 

Charakter hodín

Platby

Technika výučby