Angličtina

Angličtina


Po anglicky by dnes chcel hovoriť každý. Učíme študentov, ktorý tento jazyk potrebujú nevyhnutne k svojej profesii, potom takých, ktorí si myslia, že sa im to môže niekedy zísť a tiež nadšencov, ktorí lekcie berú ako svoje hobby.
Ľudia sa potešia, keď zistia, že angličtina nemá rody a že nemá toľko prísnych pravidiel ako slovenčina. Tak to býva na začiatku.
Často však zvážnejú, keď neskôr zistia, že časy - tensy sú v tomto jazyku oveľa zložitejším pojmom, ako boli zvyknutí.
Tiež poznanie, že v tomto jazyku sa môže jedným slovom vyjadriť veľa vecí, spôsobuje niekedy študentom vrásky na čele.
V zásade však ide angličtina našim študentom dobre a pomerne rýchlo sa ju naučia aj aktívne používať.
A my sa ich snažíme priviesť k tomu, aby ju vedeli používať aktívne nielen na hodinách, ale aj priamo v teréne - face to face.